Ornitoekspert- badania ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych

Poznaj szczegóły oferty

Oferta

Wykonujemy kompleksowe monitoringi i inwentaryzacje ornitologiczne na terenach planowanych inwestycji jak:


  • farmy wiatrowe
  • inwestycje drogowe
  • linie kolejowe
  • linie energetyczne
  • remonty i modernizacje budynków
  • inne inwentaryzacje przyrodnicze
  • wpływ inwestycji na obszary Natura 2000

O Firmie

Prowadzimy obserwacje ptaków od roku 1986.

Wieloletnie doświadczenie terenowe pozwoliło nam zająć się inwentaryzacjami ornitologicznymi dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

Realizacje

Od roku 2006 przeprowadziliśmy na zlecenie różnych inwestorów kilkanaście inwentaryzacji ornitologicznych, głównie na terenach planowanych farm wiatrowych.

Prace, pomiary i badania wykonywane były na terenie całego kraju,
z przewagą południowo- zachodniej Polski.

stat4u