Ornitoekspert- badania ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych

KONTAKT DLA KLIENTÓW:
Dział Badań i Ekspertyz

tel. 881 761 090
tel. 605 498 963
e-mail: kontakt@ornitoekspert.plSRAWY OGÓLNE:
Sekretariat

tel. 696 834 519
e-mail: sekretariat@ornitoekspert.pl