Ornitoekspert- badania ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych

Ornitologia towarzyszy nam przez prawie całe życie. Jesteśmy ornitologami zarówno z zamiłowania jak i z wykształcenia.


Obserwacje ptaków prowadzimy od 25 lat, zaś od pięciu lat prowadzimy monitoringi ornitologiczne oraz inwentaryzacje ornitologiczne. Głównie są to monitoringi ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych. Badamy wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki, zwłaszcza na gatunki z załącznika pierwszego dyrektywy ptasiej, czyli tzw. gatunki naturowe oraz na obszary natura 2000. Prowadzimy również inwentaryzacje ornitologiczne na terenach inwestycji mogących oddziaływać na środowisko, takich jak drogi, linie kolejowe czy linie energetyczne.


Każda nasza ekspertyza ornitologiczna poprzedzona jest rzetelnymi badaniami ornitologicznymi, a zakończona raportem ornitologicznym. Bez względu czy badamy wpływ farmy wiatrowej na ptaki, czy też prowadzimy monitoring ornitologiczny na terenie inwestycji mogącej oddziaływać na środowisko, inwestor otrzymuje dokument niezbędny do sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i wydania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.


Jako ekspert ornitolog, każdy z nas współpracuje z ekspertami z innych dziedzin biologii np. chiropterologia, entomologia, botanika. Inne dziedziny naszej działalności to fotografia przyrodnicza oraz film przyrodniczy.


Wszystkie etapy monitoringu począwszy od zaplanowania badań poprzez wykonywanie wszystkich prac terenowych w ciągu roku, raporty sezonowe (cząstkowe) oraz raport końcowy wykonujemy sami. Nie zatrudniamy podwykonawców,  których kompetencje nie są wysokie co skutkuje później jakością raportów i może powodować trudności w przypadku wystąpienia sytuacji wątpliwych lub uwag ze strony Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.