Ornitoekspert- badania ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych

Zakres Działania: Podejmujemy się wykonywania prac na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem części południowo zachodniej.


Oferta firmy Ornitoekspert
:


Wykonujemy kompleksowe monitoringi,inwentaryzacje oraz ekspertyzy ornitologiczne na terenach planowanych inwestycji jak:

Atuty predysponujące nas do rzetelnego przeprowadzania monitoringów i inwentaryzacji ornitologicznych: